Březen 2009

SpŘáTeLUjů..

26. března 2009 v 21:45 | LaDy..RáDusH:-* |  _...MOe KeCi..._
RáDa BiCH sE sPŘáTelÍláILHpusinka
HleDÁm ňÁke SbéNKa..KdYšTAG pIšTÉILHpusinka
přEdÉM kUJUILHpusinka

nEjLePčEJšÍ mOmEntKÍ xD

23. března 2009 v 19:50 | RaduŠká |  _...MOe KeCi..._
S tÉdlÉ fOTéNkí NEmůŽu
TeRŮš JE uPÁ mIMÓó
A sÁrUč bUchéc

TáG tÁ Je MÁzLA Ae Upa S nÍ chČíJŮů


tÉrUš ZAsÉ jeBáLóóSáRuš JAksíK jeBlÁ na ZéM
jÉjé sMÉ dĚlaLÍ vÍzDobU eTě Že JÁ vŽdICki ENom fOTímTéRuŠ vE fIZinĚ ZAsé UslÁ


tÁg TotO nEjlUXusNĚjŠí FOtO
tErůŠTaNčÍŠ neBO BOxŮjÉš?


sMé MiLíÍ aUtóÓ

23. března 2009 v 19:33 | RaduŠká |  _...MOe KeCi..._
mILí JsME aUtóÓjitula
mNO neSKá Se sÁRuŠ A tÉrUŠ jSme BIli VenKů
A pak SáRUš Že MusÍ jíT uMít StrEJdOVí AutÓó
Že ZA to DosTAné LOvká
TaG mi S tErŮš OuKéJ..a Šli JsME
ByLA upa SrANDÁ
dOKOnCé TO aUTOo NEBIlo zaBRžDěNÉ
a TAG nÁM koUSek SjelO doLŮ
a MI hNED doSTalI BucHÉc
taGžE uPA sRanDÁ
dÁM foTeNkí
sTéDle FOtKI chČiJŮů:piiinkie:
OdKí UmíŠ řÍDiT XD:piiinkie:

NEw dEzZ..

21. března 2009 v 11:44 | RaduŠká |  _...MOe KeCi..._
NeW dEzZ
MáM NeW dÉzZ
je Upe NÁdHErNEJ..
kUJU ti Moc ktUlíNko
MtR
a FagTIsh Kuju


dNEskA u MĚ x)

14. března 2009 v 20:59 | RaduŠká |  _...MOe KeCi..._
PřED díZOU
pŘed dÍzoU JsME šlI Já VeRuškA,sÁrUŠká,TeRUšKÁ k NÁM
sAMozŘejMĚ se NAchiSTAT
taG jsME si KOupiLI aMUnDSena
A pILI..Veru A tERU mělI hNED doST
aE jÁ A sARu JSme BIli JENOm V NáLAdičCe
tag JSme BumBali
A pak JSme SE chiSTAli,SéGrA MALOvALA tERUškU..čESALA mě A vErUŠKU
a SáRuŠ BilA uŽ PěKNá..KOneC koNcůJAKo VžIdiCKi
UPe To bILO fÁjn SváMA
MILUJU VÁS


DíÍzA..

14. března 2009 v 20:53 | PriNcEsS_GiRL |  _...MOe KeCi..._
DnEsKáÁ dÍízÁ
Emoticône Hello Kitty 242dNEsKáá Sme UpE zapAřIli S vERunKOUEmoticône Hello Kitty 242
Emoticône Hello Kitty 242nEměLO tO ChYbU..FoTky S tEBouEmoticône Hello Kitty 242
Emoticône Hello Kitty 242Sme SE uplNĚ naSMáli A zapaŘiLIEmoticône Hello Kitty 242
Emoticône Hello Kitty 242nORmáLně SvÁS neMŮžU dÝcHATEmoticône Hello Kitty 242
Emoticône Hello Kitty 242nIkoLka,jAniŠka,vERUšKA,sASínKA,tERunKÁ,Emoticône Hello Kitty 242
Emoticône Hello Kitty 242pAtRIčCI,šEvČa RÁĎaEmoticône Hello Kitty 242
Emoticône Hello Kitty 242NEměLOa tO S vÁmA ChybUEmoticône Hello Kitty 242
Emoticône Hello Kitty 232JEnže pAK pŘišlO NěCO co BIlo ŠpaTNěEmoticône Hello Kitty 232
Emoticône Hello Kitty 232 A cELínKÍ vEčer jE V prDELIEmoticône Hello Kitty 232
Emoticône Hello Kitty 232Ae i Tak Vám ZA vŠe DěkUJIEmoticône Hello Kitty 232
:maslicka:InaŠ fOTEški DÁm poZdĚJI:maslicka:

SobOtáÁ

12. března 2009 v 12:39 | Radulíínka |  _...MOe KeCi..._


icon_38.gif image by SaliskoSoBOTáÁicon_38.gif image by Salisko

v SOboTU NáM PřIjeDE vERuNkáÁthdiamond.gif image by Salisko

a PuJDEM paŘíítthdiamond.gif image by Salisko
BUdE uPA sRanDÁ..Upa To rOzPAřÍmethdiamond.gif image by Salisko
NejWíC SE na Tebe TěŠÍmthdiamond.gif image by Salisko
A ty FOtKY co UDěLamé thdiamond.gif image by Salisko
UžIjeME si TO uPa NaPLnOthdiamond.gif image by Salisko
jeJ Už AŤ je SOboTáthdiamond.gif image by Salisko
FOto VeRUnkÍthdiamond.gif image by Salisko

RST naVžDy

12. března 2009 v 10:23 | Radulííínka |  _...MOe KeCi..._
RST
TerinKÁá+SaRUnKÁ+rAdUnkÁá
VáS dVĚ NEjVícE MilUju
sAmOZŘeJMĚ i VeRUneĚKŮů
VáS zNÁm uŽ sTRAšně DLOuho jsTE můJ ŽiVOt
BEz Vás NEDÁm aNI rÁnu
JEnoM My A nÁŠ sVěT
nIDkY na Vás NEdÁM doPUstiT
Upa VáS papaám
NaVŽdy ZůStaNETE v MÉm SrdíČku
A NIkdO jaKo JE aDela TO meZI náMA nezNIČÍ
MILUJU vÁS
TaDy foTO tĚcH dVOu ŮžAsNÍcH


Foteška na zasmání

12. března 2009 v 10:14 | radulíínka |  _...MOe KeCi..._!617!TO foTo NeNí SmĚčNé!617!

DneSka doMá..

12. března 2009 v 10:07 | Radulíínka |  _...MOe KeCi..._
JuPÍíí
vČeRa JSem SI Šla Do ŠkOli
A voLAla JsEM sAsíí..
JÁ: ahoJik SasÍnko,SARUŠ: ahOJÍ
JÁ:se STavím ju ?..SARUŠ: neska ne nEjdU Do ŠKOli
JÁ: aha TAG pap..SÁRUŠ: PA
vOLám TERUš..
JÁ: Ahojí,jdEš NeSka DO Školi ?
TERUŠKA: NejDU jdu K zuBAřCE
Já:AHA tag PA..TERUŠKA: ju PA
TaG jdu..A teď MI doJDE ŽE buť BUDU Ve ŠKOLE A neBO doMA
TAG jdU ZAse DOmů
A voLÁM mamCe..JÁ: Ahoj MAMI zŮstaNU NEska doma JU?
MAMKA: jo
tAGže Upa lačeS

nĚCo O mě..

12. března 2009 v 9:48 | Radulíínka |  _...AbOUt Me..._
Jméno-Raduška
Přijmení-Jarolímová
Věk-13
Narozeniny-11.2
Znamení-Vodnář
Bydliště-Ostrava
Oblíbená barva- Růžová,bílá
Můj Vzor-Vanessa Hudgens
Můj Život- Verunká, Sáruškká, Terušká

VeRULínka

12. března 2009 v 9:00 | Radulíínka |  _...FriENd's 4e..._
Verulí..znám jí CelkEm dloUho
tY keCI přES icQ..Upa sRandA
viDělI jsME SE zaTÍm jenOM pÁrKRÁt Ae uPA FAJN
Upa JI žeRU..má sVůj ŽivoT a NIkdo ho NEzmĚNÍ a to sE MI naní LÍbí
Sní uPA sRandA
uPA tĚ žERU miMI moE
MTM

SasíNka

12. března 2009 v 8:55 | Radulíínka |  _...FriENd's 4e..._
SaSínka..zNÁM JÍ už OD prVní TřÍdy
Ze ZÁčATku SME se NEmuselI aE skoNČIlo TO RST
zAžiLI jsME tohO hodnĚ..upa JU papÁM
vSrdÍČku nAVždY
mILUju Tě SAsíNeško

ThEruLínka

11. března 2009 v 15:04 | Radulínka |  _...FriENd's 4e..._
ThErusNKÁ..zNÁM jÍ 10 LEt
hODně Sem S ní Toho zAžILá..JAKo tŘEbá SPAdnutÁ záClonA aTd.
MámE toHO dost S polEšNÉHO..JAKo zÁchvaTy SMíchu
vŽDY naŠe hloDy snICH vŮabeC nemŮžU
uPA tĚ paPÁM miMI moE
LAV U